นักกิจกรรมบำบัดที่บ้าน <br> (Occupational therapy)

นักกิจกรรมบำบัดที่บ้าน
(Occupational therapy)


บริการกิจกรรมบำบัดที่บ้าน โดยนักกิจกรรมบำบัดวิชาชีพและมากประสบการณ์ สำหรับ ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการใช้ชีวิตประจำวัน เช่น กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กกลุ่ม ออทิสติก ดาวน์ซินโดรม หรือในกลุ่มผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว อัมพาต กลุ่มที่ได้รับบาดเจ็บของแขนและมือส่งผลต่อการทำงาน กลุ่มที่บกพร่องทางการสื่อสาร เป็นต้น โดยมีป้าหมายให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้นและร่างกายสามารถทำงานได้อย่างเต็มที่ขึ้น


ทำไมลูกค้าจึงเลือกใช้บริการของ MyNurz:

 • ปรึกษาปัญหาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้ฟรี
 • มีการคัดสรรนักกิจกรรมบำบัดที่ตรงกับความเจ็บป่วยหรือความต้องการของลูกค้า
 • นักกิจกรรมที่ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรม มีประสบการณ์ตรง และได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทุกคน
 • ส่งโปรไฟล์ของนักกิจกรรมให้ลูกค้าเลือกได้ ก่อนออกให้บริการ
 • ให้บริการได้ทั่วประเทศไทย
 • สามารถส่งนักกิจกรรมไปให้บริการได้ภายใน 6 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพ และภายใน 48 ชั่วโมงในต่างจังหวัด
 • มีการติดตามผลการทำงานของนักกิจกรรมจากส่วนกลาง และรายงานผลสุขภาพและกิจกรรมให้กับญาติทราบเป็นรายสัปดาห์
 • มีการการันตีการให้บริการของ นักกิจกรรมหากลูกค้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนนักกิจกรรมผู้ให้บริการคนใหม่ได้ หรือขอรับเงินส่วนที่เหลือจากการใช้บริการคืนได้ตามสัดส่วนจำนวนวันที่เหลือ


คุณสมบัติของนักกิจกรรมบำบัดจาก MyNurz:

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้เวลาศึกษาทั้งสิ้น 4 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนักกิจกรรมบำบัด
 • มีประสบการณ์โดยตรงกับงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
 • มีประวัติการทำงานที่ดี ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม

หน้าที่ของนักกิจกรรมบำบัด:

 • ออกแบบโปรแกรมกิจกรรมบำบัดให้เหมาะสมกับความเจ็บป่วยของผู้ป่วย ใช้
 • เครื่องมือเพื่อพัฒนาความสามารถของผู้ป่วยหรือฟื้นฟูให้ผู้ป่วยมีสุขภาพดีขึ้น
 • ใช้เทคนิคเฉพาะในการบำบัดผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ดีขึ้น
 • มพึ่งพาตนเองให้ดีขึ้นคัดกรองและกระตุ้นพัฒนาการในเด็กระหว่าง 1 – 6 ปี
 • กระตุ้นการดูด การเคี้ยว และการกลืนอาหาร ในเด็ก
 • ให้คำปรึกษากิจกรรมการเล่นเพื่อส่งเสริมพัฒนาการ
 • ให้คำปรึกษา วิเคราะห์ปัญหา ประเมินผลและติดตามผลหลังจากทำการบำบัด


ผู้ใดทีควรใช้บริการนักกิจกรรมบำบัด:

 • เด็กที่มีพัฒนาการล่าช้า เด็กกลุ่มออทิสติก ดาวน์ซินโดรม บกพร่องทางสติปัญญา
 • กลุ่มเด็กสมองพิการ เด็กสมาธิสั้น และเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียน
 • กลุ่มเด็กที่มีพัฒนาการช้า ต้องการการกระตุ้น
 • ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องในการเคลื่อนไหว อัมพาต
 • ผู้ป่วยที่ได้รับบาดเจ็บของแขนและมือส่งผลต่อการทำงาน
 • ผู้ป่วยที่บกพร่องทางการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจ ความจำ
 • ผู้ป่วยที่มีความบกพร่องทางการกลืน
 • ครอบครัวที่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญในการดูแล
 • ครอบครัวที่ต้องการให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอบอุ่นใจ หากกลับไปอยู่ที่บ้าน
 • ครอบครัวที่ต้องการประหยัดค่ารักษาในโรงพยาบาลสนใจบริการหรือขอคำแนะนำได้ฟรี

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบขอรับบริการ

กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการใช้บริการ


ที่อยู่


ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีบัญชีการใช้งานของ Mynurz กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์

เพศ

   


Ex: name@domain.com


ตัวอย่าง : 0888746708


เราต้องการข้อมูลของผู้ป่วย

ข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ป่วยจะสามารถให้เราให้บริการอย่างถูกต้อง

เพศ

   

วันที่เกิด

ตัวอย่าง: 01/01/1970

อายุ

ตัวอย่าง: 50

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

โรค(ตามแพทย์วินิจฉัย)

ตัวอย่าง: Stroke, Diabetes Melitus

อาการปัจจุบัน

ตัวอย่าง: ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือในการเดิน และรับประทานอาหาร

โปรดระบุหากผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม

ตัวอย่าง: NGT, Catheter, Oxygen

ประวัติทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ตัวอย่าง: เป็นโรคหลอดเลือดสมอง


พันธมิตรของเรา