ผู้ช่วยพยาบาลดูแลที่บ้าน <br/> (Home Care Practical Nurse)

ผู้ช่วยพยาบาลดูแลที่บ้าน
(Home Care Practical Nurse)


บริการดูแลผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยผู้ช่วยพยาบาล สามารถดูแลผู้ป่วยทั่วไป ผู้ป่วยที่นอนติดเตียงดูแลผู้ป่วยที่มีอาการในระยะไม่รุนแรง และไม่เป็นอันตรายได้ตามมาตรฐานที่กำหนด เช่น การให้อาหารทางสายยาง การดูดเสมหะ การวัดปรอท สัญญาณชีพ การอุ้มยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น ชำระล้างทำความสะอาดผู้ป่วย จัดยาและอาหารตามคำสั่งแพทย์ เป็นต้น โดยสามารถให้บริการทั้งแบบไป-กลับ พักอาศัยที่บ้านผู้ป่วย หรือเฝ้าดูแลขณะผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล

ทำไมลูกค้าจึงเลือกใช้บริการของ MyNurz

 • ผู้ช่วยพยาบาลที่ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรม มีประสบการณ์ตรง และได้รับใบรับรองการจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล ทุกคน
 • ส่งโปรไฟล์ของผู้ช่วยพยาบาลให้ลูกค้าเลือกได้ ก่อนออกให้บริการ
 • ให้บริการได้ทั่วประเทศไทย
 • สามารถส่งผู้ช่วยพยาบาลไปให้บริการได้ภายใน 6 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพ และภายใน 48 ชั่วโมงในต่างจังหวัด
 • มีการติดตามผลการทำงานของผู้ช่วยพยาบาลจากส่วนกลาง และรายงานผลสุขภาพและกิจกรรมให้กับญาติทราบเป็นรายสัปดาห์
 • มีการการันตีการให้บริการของผู้ช่วยพยาบาล หากลูกค้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนผู้ช่วยพยาบาลผู้ให้บริการคนใหม่ได้ หรือขอรับเงินส่วนที่เหลือจากการใช้บริการคืนได้ตามสัดส่วนจำนวน วันที่เหลือ

คุณสมบัติของผู้ช่วยพยาบาลจาก MyNurz

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 1 ปีจากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง
 • ได้รับใบรับรองการจบหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล
 • มีประสบการณ์โดยตรงกับงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
 • มีประวัติการทำงานที่ดี ผ่านการตรวจ ประวัติอาชญากรรม

หน้าที่ของผู้ช่วยพยาบาล

 • จดบันทึกน้ำเข้า-ออกในร่างกาย
 • การให้อาหารทางสายยาง
 • การดูดเสมหะ
 • การวัดปรอท สัญญาณชีพ
 • การอุ้มยก เคลื่อนย้ายผู้ป่วยขณะอยู่บนเตียง เก้าอี้หรือรถเข็น
 • ชำระล้างทำความสะอาดผู้ป่วย
 • การจัดเตรียมและให้อาหารผู้ป่วย
 • ให้การปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่ผู้ป่วย
 • ดูแลผู้ป่วยที่ช่วยเหลือตัวเองได้น้อย
 • ดูแลเรื่องการจัดยาและอาหารตามคำสั่งแพทย์

การให้บริการ

เลือกบริการแบบ 12 ชม

เลือกบริการแบบ 24 ชม

เลือกแบบรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน


สนใจบริการหรือขอคำแนะนำได้ฟรี

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบขอรับบริการ

กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการใช้บริการ


รูปแบบบริการที่ต้องการ

ที่อยู่

ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีบัญชีการใช้งานของ Mynurz กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์

เพศ

   


Ex: name@domain.com


ตัวอย่าง : 0888746708


เราต้องการข้อมูลของผู้ป่วย

ข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ป่วยจะสามารถให้เราให้บริการอย่างถูกต้อง

เพศ

   

วันที่เกิด

ตัวอย่าง: 01/01/1970

อายุ

ตัวอย่าง: 50

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

โรค(ตามแพทย์วินิจฉัย)

ตัวอย่าง: Stroke, Diabetes Melitus

อาการปัจจุบัน

ตัวอย่าง: ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือในการเดิน และรับประทานอาหาร

โปรดระบุหากผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม

ตัวอย่าง: NGT, Catheter, Oxygen

ประวัติทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ตัวอย่าง: เป็นโรคหลอดเลือดสมอง


พันธมิตรของเรา