รูปแบบบริการ <br> (Home Visit Registered Nurse)

รูปแบบบริการ
(Home Visit Registered Nurse)


บริการเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุที่บ้าน โดยพยาบาลวิชาชีพ เพื่อให้การดูแลระยะสั้นๆ หรือเป็นครั้งคราว เช่น เปลี่ยนสายให้อาหารทางสายยาง ให้น้ำเกลือ ฉีดยา ทำแผล เปลียนสายสวนปัสสาวะ พาผู้ป่วยไปโรงพยาบาล เพื่อพบแพทย์ และช่วยประเมินสภาพความเจ็บป่วยของผู้ป่วย หลังจากนั้นอาจจะไปเป็นระยะ ๆ เพื่อให้ผู้ป่วยและญาติมีความมั่นใจที่จะดูแลตนเองหรือผู้ป่วยได้เอง

ทำไมลูกค้าจึงเลือกใช้บริการของ MyNurz:

 • ปรึกษาปัญหาและขอคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการเลือกใช้ผู้ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุได้ฟรี
 • มีการคัดสรรพยาบาลวิชาชีพที่ตรงกับความเจ็บป่วยหรือความต้องการของลูกค้า
 • พยาบาลที่ให้บริการจะได้รับการฝึกอบรม มีประสบการณ์ตรง และได้รับใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพทุกคน
 • ให้บริการได้ทั่วประเทศไทย
 • สามารถส่งพยาบาลไปให้บริการได้ภายใน 6 ชั่วโมงในเขตกรุงเทพ และภายใน 48 ชั่วโมงในต่างจังหวัด
 • มีการติดตามผลการทำงานของพยาบาลจากส่วนกลาง และรายงานผลสุขภาพและกิจกรรมให้กับญาติทราบเป็นรายสัปดาห์
 • มมีการการันตีการให้บริการของพยาบาล หากลูกค้าไม่พอใจสามารถเปลี่ยนพยาบาลผู้ให้บริการคนใหม่ได้ หรือขอรับเงินส่วนที่เหลือจากการใช้บริการคืนได้ตามสัดส่วนจำนวนวันที่เหลือ


คุณสมบัติของพยาบาลวิชาชีพจาก MyNurz:

 • สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ 4 ปี
 • ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์
 • มีประสบการณ์โดยตรงกับงานดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุ
 • มีประวัติการทำงานที่ดี ผ่านการตรวจประวัติอาชญากรรม


หน้าที่ของพยาบาลวิชาชีพ:

หน้าที่เฉพาะทางที่พยาบาลวิชาชีพเท่านั้นที่ทำได้

 • การดูแลสายสวนปัสสาวะ และการช่วยเหลือการสวนปัสสาวะ
 • ให้อาหารทางสายยาง/ทางหน้าท้อง
 • การดูแลผู้ป่วยที่มีทวารเทียมทางหน้าท้อง (Ostomy care)
 • ทำความสะอาดแผล ล้างแผล ทำแผล
 • ฉีดยา
 • ให้น้ำเกลือ
 • การให้ออกซิเจน และการพ่นยา
 • การทำแผลเจาะคอ
 • การสวนอุจจาระ

หน้าที่ดูแลทั่วไป

 • การวัดสัญญาณชีพ
 • การบันทึกสารน้ำเข้า-ออกร่างกาย
 • การดูดเสมหะ
 • ดูแลความสุขสบายความสะอาดของผู้ป่วยและดูแลสิ่งแวดล้อมให้สะอาด
 • การอาบน้ำ เช็ดตัว สระผม แปรงฟัน ผู้ป่วยบนเตียง
 • การดูแลเพื่อป้องกันแผลกดทับ
 • จัดยา
 • พาไปพบแพทย์ตามนัด
 • จัดเตรียมอาหารสำหรับผู้ป่วย
 • ออกกำลังกายพื้นฐานและนวดผ่อนคลายพื้นฐาน


ผู้ใดทีควรใช้บริการพยาบาลวิชาชีพเยี่ยมที่บ้าน:

 • ผู้ป่วยที่ต้องมีการสอดท่อ ฉีดยา
 • ผู้ป่วยที่ต้องเปลี่ยนสายอาหารทางสายยาง ให้น้ำเกลือ เปลี่ยนสายสวนปัสสาวะ
 • ผู้ป่วยผ่าตัดที่ต้องการการทำแผลและล้างแผล
 • ผู้ป่วยโรคฉุกเฉิน โรคเฉียบพลัน หรือประสบอุบัติเหตุ
 • ผู้ป่วยรายที่ต้องใช้ยาหรือการรักษาที่ซับซ้อน
 • ผู้ป่วนที่มารับบริการลำบาก เช่น พิการ ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
 • ผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
 • ผู้ป่วยระยะสุดท้าย
 • คุณแม่หลังคลอด
 • ครอบครัวที่มีผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลอย่างใกล้ชิด แต่ไม่มีเวลาหรือความเชี่ยวชาญในการดูแล
 • ครอบครัวที่ต้องการให้ผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุอบอุ่นใจ หากกลับไปอยู่ที่บ้าน
 • ครอบครัวที่ต้องการประหยัดค่ารักษาในโรงพยาบาล

การให้บริการ

ใส่สายทางจมูก

ใส่สายสวนฉี่

ให้น้ำเกลือ

ฉีดยา

ทำแผล

พาไปพบแพทย์


สนใจบริการหรือขอคำแนะนำได้ฟรี

หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่าง

แบบขอรับบริการ

กรุณาใส่ข้อมูลด้านล่างเพื่อทำการใช้บริการ


รูปแบบบริการที่ต้องการ

ที่อยู่


ข้อมูลการติดต่อ

หากคุณมีบัญชีการใช้งานของ Mynurz กรุณาลงทะเบียนด้วยอีเมลล์ของคุณหรือเบอร์โทรศัพท์

เพศ

   


Ex: name@domain.com


ตัวอย่าง : 0888746708


เราต้องการข้อมูลของผู้ป่วย

ข้อมูลที่สมบูรณ์ของผู้ป่วยจะสามารถให้เราให้บริการอย่างถูกต้อง

เพศ

   

วันที่เกิด

ตัวอย่าง: 01/01/1970

อายุ

ตัวอย่าง: 50

ความสัมพันธ์ในครอบครัว

โรค(ตามแพทย์วินิจฉัย)

ตัวอย่าง: Stroke, Diabetes Melitus

อาการปัจจุบัน

ตัวอย่าง: ผู้ป่วยต้องการการช่วยเหลือในการเดิน และรับประทานอาหาร

โปรดระบุหากผู้ป่วยใส่อุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติม

ตัวอย่าง: NGT, Catheter, Oxygen

ประวัติทางด้านสุขภาพของผู้ป่วย

ตัวอย่าง: เป็นโรคหลอดเลือดสมอง


พันธมิตรของเรา