การทำงาน

รับจัดส่งพยาบาลเฝ้าไข้-ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วย และรับทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

วิธีจอง

เลือกบริการและข้อมูลเบื้องต้น

รับจัดส่งพยาบาลเฝ้าไข้-ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วย และรับทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

ระบุสถานที่

แจ้งวัน-เวลาและสถานที่ต้องการ

รับจัดส่งพยาบาลเฝ้าไข้-ผู้ช่วยพยาบาลดูแลผู้ป่วย และรับทำกายภาพบำบัดที่บ้าน

ชำระเงิน

ดำเนินการชำระเงิน ก่อนรับบริการ