คำถามที่พบบ่อย

เข้าไปที่เว็บไซต์ www.mynurz.com และลงทะเบียน ระบุความต้องการ และเลือกผู้ดูแลที่ตรงใจคุณ
ระบุความต้องการอย่างชัดเจน ร่วมทั้งข้อมูลผู้ป่วย เลือกวันเวลาที่ต้อองการรับบริการ จากนั้นคุณจะเห็นรายชื่อบุคลากร รวมทั้งประสบการณ์ของแต่ละผู้ดูแล เท่านี้ท่านก็สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ
ช่องทางชำระเงิน มีทั้งการโอนเงินผ่านทางะนาคาร หรือตู่เอทีเอ็ม อินเตอร์เน็ท แบงก์กิ้ง หรือบัตรเครดิต
ยอดเงินที่ท่านชำระนั้นได้ถูกตั้งจากผู้ดูแล ดังนั้นท่านไม่ต้องจ่ายอะไรให้เราเลย
MyNurz เปิดให้บริการในเขตพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล เร็วๆนี้เรากำลังจะขยายพื้นที่ให้บริการ และจะแจ้งให้ท่านทราบต่อไป

ถ้าหากท่านต้องการยกเลิกการจอง ท่านสามารถยกเลิกได้ ตามข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 1. ท่านต้องส่งอีเมล์ เพื่อแสดงเจตจำนงที่จะยกเลิกการจองไปยัง support@mynurz.com ระบุชื่อเรื่อง (subject) : ขอยกเลิก [หมายเลขการจอง] ตัวอย่าง: ขอยกเลิก NIDCKG201604070001, หรือติดต่อเราที่ โทร.(+66) 2 646 1338 (จันทร์-ศุกร์ 09.30-17.00น.)
 2. หากท่านยกเลิกการจองก่อน24ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มปฏิบัติงาน เราจะคืนเงิน 75%ของจำนวนเงินที่ท่านยกเลิก
 3. หากท่านยกเลิกการจองน้อยกว่า24ชั่วโมง ก่อนเวลาเริ่มปฏิบัติงาน เราขอสงวนสิทะิ์การคืนเงิน
 4. ถ้าหากผู้ดูแลมีเหตุให้ไม่สามารถไปปกิบัติงานได้ ทาง MyNurz จะจัดหาผู้ดูแลที่สามารถไปปฏิบัติงานแทนได้ แต่ถ้าหากท่านต้องการยกเลิก เราจะคืนเงิน 75%ของจำนวนเงินที่ท่านยกเลิก
 5. การคืนเงินขึ้นอยู่วิธีการชำระเงิน:
  • หากท่านชำระด้วยบัตรเครดิต ระยะเวลาการดำเนินการคืนภายใน 14วันทำการ
  • หากท่านชำระเงินโดยการโอนเงิน ระยะเวลาการดำเนินการคืนภายใน 7 วันทำการ

กรุณาติดต่อเราผ่านอีเมล์เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาดในการสื่อสาร

* รายละเอียดของเงื่อนไข

 • ผู้ป่วยถูกนำเข้ารักษาในโรงพยาบาล เนื่องจากหมดสติ หรือมีภาวะที่อันตราย
 • ผู้ป่วยเสียชีวิต(โปรดดูตัวอย่างใบมรณะบัตรที่ต้องแสดง)