About Us

เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งที่มีสุขภาพที่ดี หรือผู้ป่วยเรื้อรัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยทุกท่าน สามารถดำเนินชีวิต ได้ตามความต้องการอย่างเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล เราให้บริการในการจัดเตรียม จัดหา หรือให้บริการสุขภาพต่างๆเพื่อส่งเสริม ให้ท่านสามารถทำกิจกรรมนั้นๆ ได้ในสถานที่ของท่านเอง (Aging in Place)

การบริการของเราจะมีการจัดทีมพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ถึงบ้านท่าน โดยการดูแลด้านการพยาบาลอย่างใกล้ชิดที่บ้าน รวมทั้งเรามีโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ หรือผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการอยู่ที่บ้าน แต่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายสวนปัสสาวะ หรือการพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ซับซ้อน สามารถทำที่บ้านได้ เรามีบริการในการเปลี่ยนสายดังกล่าว หรือ การบริการทางการพยาบาลที่บ้าน โดยพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งบริการนี้ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก และด้วยคุณภาพในการบริการของเรานั้น ท่านสามารถให้ความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เรามีบริการต่างๆ อีกมากมาย สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยเรื้อรัง บริการสำหรับแม่และเด็ก และมากไปกว่านั้น เรามีการบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงงาน ทีมกีฬา สถานประกอบการอื่น ๆ รวมถึงโรงพยาบาล ที่มีความประสงค์ต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีฐานข้อมูลของผู้ให้บริการดูแลที่บ้าน ที่มีใบประกอบวิชาชีพมากกว่า 4000 รายและให้บริการมากกว่า 40,000 ครั้ง

MyNurz มีให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และอีก 12 เมืองในอินโดนีเซีย

MyNurz มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การสนับสนุนการ ฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การจัดหาพยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล,นักกายภาพบำบัดมืออาชีพ และนักกิจกรรมบำบัด

MyNurz กำหนดมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างดีที่สุด คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้า "เราให้การดูแลคนที่คุณรักอย่างดีที่สุด"

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในทุกๆ วัน คือการก้าวไปอีกขั้นของ กาารบริการและการนำรอยยิ้มมาสู่ใบหน้าของผู้รับบริการทุกท่าน

#MyNurz พร้อมดูแลคุณ

About Us

เป็นบริษัทที่มุ่งเน้นและส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ผู้ป่วย ทั้งที่มีสุขภาพที่ดี หรือผู้ป่วยเรื้อรัง มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ หรือผู้ป่วยทุกท่าน สามารถดำเนินชีวิต ได้ตามความต้องการอย่างเหมาะสมกับสภาวะของแต่ละบุคคล เราให้บริการในการจัดเตรียม จัดหา หรือให้บริการสุขภาพต่างๆเพื่อส่งเสริม ให้ท่านสามารถทำกิจกรรมนั้นๆ ได้ในสถานที่ของท่านเอง (Aging in Place)

การบริการของเราจะมีการจัดทีมพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด ถึงบ้านท่าน โดยการดูแลด้านการพยาบาลอย่างใกล้ชิดที่บ้าน รวมทั้งเรามีโปรแกรมการฟื้นฟูสภาพร่างกายโดยนักกายภาพบำบัดวิชาชีพ หรือผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องการอยู่ที่บ้าน แต่ต้องไปโรงพยาบาลเพื่อเปลี่ยนสายให้อาหารทางจมูก สายสวนปัสสาวะ หรือการพยาบาลอื่นๆ ที่ไม่ซับซ้อน สามารถทำที่บ้านได้ เรามีบริการในการเปลี่ยนสายดังกล่าว หรือ การบริการทางการพยาบาลที่บ้าน โดยพยาบาลวิชาชีพ ซึ่งบริการนี้ช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายเป็นอย่างมาก และด้วยคุณภาพในการบริการของเรานั้น ท่านสามารถให้ความไว้วางใจได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เรามีบริการต่างๆ อีกมากมาย สำหรับผู้สูงอายุ

ผู้ป่วยเรื้อรัง บริการสำหรับแม่และเด็ก และมากไปกว่านั้น เรามีการบริการสำหรับกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็น โรงเรียน โรงงาน ทีมกีฬา สถานประกอบการอื่น ๆ รวมถึงโรงพยาบาล ที่มีความประสงค์ต้องการเจ้าหน้าที่ดูแลสุขภาพ เราพร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

ปัจจุบันมีฐานข้อมูลของผู้ให้บริการดูแลที่บ้าน ที่มีใบประกอบวิชาชีพมากกว่า 4000 รายและให้บริการมากกว่า 40,000 ครั้ง

MyNurz มีให้บริการทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย และอีก 12 เมืองในอินโดนีเซีย

MyNurz มุ่งเน้นไปที่การดูแลผู้ป่วยที่บ้าน การสนับสนุนการ ฝึกอบรม การให้คำปรึกษา การจัดหาพยาบาล, ผู้ช่วยพยาบาล,นักกายภาพบำบัดมืออาชีพ และนักกิจกรรมบำบัด

MyNurz กำหนดมาตรฐานสูงสุดในการให้บริการการดูแลผู้ป่วยที่บ้านอย่างดีที่สุด คำมั่นสัญญาของเราที่มีต่อลูกค้า "เราให้การดูแลคนที่คุณรักอย่างดีที่สุด"

สิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเราในทุกๆ วัน คือการก้าวไปอีกขั้นของ กาารบริการและการนำรอยยิ้มมาสู่ใบหน้าของผู้รับบริการทุกท่าน

#MyNurz พร้อมดูแลคุณ

Our Partners